O nas

Humanista.com.pl to portal zrzeszający specjalistów oferujących profesjonalne usługi
w zakresie:

 1. •redakcji, korekty i adiustacji wszelkiego rodzaju tekstów w języku polskim;
 2. •tworzenia broszur marketingowych na podstawie materiałów specjalistycznych;
 3. •składu, łamania, projektu graficznego i druku;
 4. •tłumaczenia z języka francuskiego i angielskiego.

Naszą ofertę kierujemy do klientów indywidualnych i instytucji, którym zależy na poprawności językowej przygotowywanych do publikacji tekstów. Wykonujemy pojedyncze prace lub cały pakiet: przyjmujemy powierzony nam tekst – przekazujemy Państwu wydrukowane materiały. Dzięki bardzo dobrej organizacji naszej pracy i optymalizacji kosztów możemy przedstawić Państwu bardzo atrakcyjną propozycję cenową.

Oferta


Redakcja i korekta

redakcja i korekta

Prace redakcyjne wykonywane są przez magistrów filologii, którzy ukończyli również studia podyplomowe, specjalistyczne kursy
i warsztaty prowadzone m.in. przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała S. Wyszyńskiego oraz Polskie Towarzystwo Wydawców Książek.

Przyjmujemy teksty w formie elektronicznej lub papierowej. Podczas redakcji przy użyciu edytora włączana jest opcja śledzenia zmian.
W przypadku wydruku stosowane są znormalizowane znaki korektorskie.



Edycja i druk

edycja i druk

Zlecenia edytorskie realizowane są w profe-sjonalnej drukarni działającej na polskim rynku od ponad 10 lat. Oferta obejmuje przygotowanie i druk:

 1. •ulotek, broszur (szyte, klejone);
 2. •plakatów (A3, A2, B2, B1);
 3. •książek, katalogów (oprawa miękka, oprawa twarda);
 4. •kalendarzy, opakowań na różnego typu produkty.

Wszystkie materiały mogą być poddane foliowaniu i lakierowaniu UV.

Drukarnia ma również możliwość nadawania numerów ISBN i dystrybucji książek na rynku.



Tłumaczenia

tłumaczenia

Teksty w języku francuskim i angielskim powierzamy doświadczonym tłumaczom – absolwentom filologii francuskiej lub angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim, którzy od ponad 20 lat mają stały kontakt z wybranym językiem (tak ustny, jak i pisemny). Wszystkie przekłady są starannie redagowane.

Ceny

Ze względu na różnorodność oferowanych przez nas usług i przekazywanych nam tekstów ceny ustalamy indywidualnie dla każdego zapytania ofertowego.

Po otrzymaniu od Państwa niezbędnych informacji przedstawiamy do akceptacji nasz kosztorys. Zawiera on dokładny opis ustalonych prac do wykonania oraz poszczególne stawki.

Przygotowując wyceny opieramy się o następujące założenia:

 1. •korekta - sprawdzenie poprawności językowej tekstu zgodnie z zasadami gramatyki i interpunkcji, poprawienie błędów na wydruku przy użyciu odpowiednich znaków korektorskich lub przez wprowadzenie zmian w pliku tekstowym;
 2. •redakcja - opracowanie tekstu pod względem merytorycznym i językowym, zadbanie o jego spójność logiczną i stylistyczną;
 3. •adiustacja - korekta poszerzona o nadanie właściwego układu graficznego, ręczne naniesienie na wydrukach dyspozycji dla osoby dokonującej składu i łamania tekstu;
 4. •skład i łamanie - czynności wykonywane w studio DTP przy formatowaniu tekstu i układaniu elementów tworzących stronę publikacji;
 5. •strona znormalizowana - 1800 znaków ze spacjami;
 6. •arkusz wydawniczy - 40 000 znaków ze spacjami (około 22 stron).

Rozliczenia dokonujemy na podstawie faktury VAT. Podjęcie przez nas zlecenia poprzedzone jest podpisaniem formularza zamówienia w postaci umowy cywilno-prawnej.

ceny

Praca

Zapraszamy do współpracy doświadczonych korektorów, redaktorów i tłumaczy.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie aplikacji na poniższy adres:

praca@humanista.com.pl

W treści CV powinna znaleźć się następująca klauzula: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.)”

praca

Kontakt

Imię i nazwisko / nazwa Firmy:
E-Mail:
Temat:
Wiadomość

Zapytania ofertowe prosimy kierować na adres:

redakcja@humanista.com.pl

Jesteśmy do Państwa dyspozycji również pod telefonem:

+48 (22) 257 88 95

Właścicielem portalu jest firma:

SAMBORSKI PROJECT & PARTNERS

www.sampro.waw.pl